חמלה בימי קורונה

המילה "מטה" בפאלית – אחת משפות הודו והשפה בה נכתבו הכתבים הבודהיסטית הקדומים – פירושה "אהבה נדיבה". במילה "מודיטה" מתארת הפאלית אהבה נדיבה בעת שמחה כאשר רצונותינו מלאים. "מודיטה" היא השמחה בשמחתו של הזולת. המילה "קורונה" בפאלית – פירושה אהבה נדיבה בעת מחסור ודחק, בעת יסורים, ופירושה חמלה – הרצון שלנו להקל את סבלו של הזולת, לשחרר אותו מיסוריו. הקורונה בפאלית – בשורוק ולא בחולם – אך עדיין קרובה מספיק לקורונה המוכרת לנו, כדי שנהרהר בקשר שבין התופעות. 

הקורונה שלנו, וכדי שלא נתבלבל, קוביד 19 שלנו, מקרב אותנו לקורונה בשפה הפאלית – לחמלה. המחלה שמחולל קוביד 19 עלולה להיות קשה, קשה מאוד אפילו. מעבר לתסמיני החולי ולסכנת המוות, הביאה עמה המגפה משבר כלכלי, חוסר ודאות קיומית, שינתה סידרי עולם – לכל אדם – בין אם בבידוד חברתי, בהסגר, בפיטורים, בחל"ת, בהעדר מסגרות לימודיות ועוד. קוביד 19 הכניס אותנו אל בין המיצרים, למצב של חיסרון, כאב ולעיתים לייסורים של ממש. מה שמוזר במיוחד במגפה הנוכחית הוא שהיא גלובאלית – חובקת כל – חובקת עולם. כולנו ממש באותה סירה, יושבים כארנב מפוחד מתחת לשיח, רועדים – מי יותר מי פחות – ממה שצופן לנו העתיד.

בעת קורונה זו נחוצה יותר מכל הקורונה הפאלית – נחוצה חמלה. הרגישות לחיסרונות הזולת, לקשיו, לסבלו מתוך כוונה – בקשה – להקלה. מי יודע, אולי הקורונה של קוביד 19הגיעה דווקא כדי לחייב אותנו בקורונה ההיא, בחמלה, בדאגה לזולת, בשיתוף פעולה על מנת לא להדביק, בערבות הדדית על מנת לשכך את סבלם של הרבים. 

גם עברית שפה קדומה ומעניינת מאוד. שורש אחד, מילה אחת, יכולה לכלול משמעויות כה רבות ביניהן מתקיים איזשהו קשר פנימי. כמו המילה "ירח" המתארת את הלבנה וגם חודש – והקשר ברור.  כך המילה "מחלה" קרובה ל"חמלה" – בהיפוך קל של אותיות. 

הנה, הכתובת על הקיר, בין אם בפאלית או בעברית, הקורונה – המחלה, מחייבת אותנו לשנות את הלב כדי שנכיר בנחיצות שלנו זה לזה. אנושות גדולה, מגוונת, סובלת, כדי שנלמד להרכיב מתוך השונות הזו גוף אנושי אחד, חי, נושם ובריא הרואה בריבוי הדעות, התכונות, והרצונות ברכה, והמקרב את כולם אל לב אחד, קולקטיבי, הצמא לאהבה והמבקש להשפיע אותה לזולת.