מעבדה רוחנית: עשירייה של חכמת הקבלה

הבורא ברא את האנושות כדי להביא אותנו אל המצב השלם, ההרמוני והנפלא ביותר שקיים – מצב של אהבה חלוטה. חכמת הקבלה (לפי קבלה לעם) מסבירה שברגע שאנחנו זוכים למצב השלם הזה, אנו מגיעים להזדהות עם הבורא שנקראת דביקות. כלומר מטרת הבורא היא להביא אותנו לדרגה שלו, דרגה של נתינה ואהבה, אך איך אפשר לעשות זאת?

החיים בין שני הפכים

עשר לב

כדי שנרגיש משהו, אנו צריכים להיות כלולים משני דברים הפוכים. תמיד הרגשה מגיעה מהפער שבין שני מצבים – עצב ושמחה, שנאה ואהבה, מר ומתוק טוב ורע. רק בין שני ניגודים נוצרת הרגשה. ואם הבורא רוצה שנרגיש אותו, את אהבתו, עליו לברוא שתי הרגשות מנוגדות.

הרגשה אחת שהיא הרגשה שלו – נפלאה, שלמה ומלאה באהבה, והרגשה שנייה הפוכה – הרגשת חוסר. ולכן את הרצון לקבל הנאה ותענוג עליונים שברא הבורא, הוא לאחר מכן שבר להרבה חלקים שונים, נפרדים ומנוגדים, שנמצאים בדחייה, בריחוק ובשנאה זה לזה. המצב הכי רחוק, אבסורדי והפוך ממנו.

וכפי שכתוב בספר הזוהר וביתר הספרים של חכמת הקבלה, דווקא היום, כשאנחנו מתחילים להרגיש בפועל את תחושת הריחוק, השנאה והדחייה שלנו אחד מהשני, אנחנו יכולים להתחיל את העלייה הרוחנית. דווקא עכשיו יכול להתגלות אצלנו המצב ההפוך – מצב של אהבה, שמחה, שלמות רוחנית. אנחנו הדור הראשון שיכול להתחיל להרגיש את המציאות השלמה ולממש התעלות רוחנית. והשיטה הפרקטית לעשות את זה היא רק דרך העשירייה.

מהי העשירייה? (לפי בני ברוך)

עשירייה היא קבוצה של עשרה אנשים, שבונים יחד את המבנה הרוחני שבו מתגלה הבורא. ככל שהעשירייה רב גונית וחבריה עובדים על גילוי אהבה ביניהם, מתוך התגברות מעל לתחושות דחייה ושנאה קשות יותר, כך עוצמתה הרוחנית של העשירייה גבוהה יותר, והחברים זוכים לעלות במעלות הסולם הרוחני.

העשירייה משמשת כמו מעבדה שבה החברים בונים את הבורא. כמו שכתוב: "ואתם עשיתם אותי". הבורא, תכונת האהבה וההשפעה, מתגלה ביחסים המתוקנים בין אנשים שמשתדלים לאהוב זה את זה תוך מימוש עצות המקובלים.

החברים שלומדים את חכמת הקבלה הם אנשים מאוד שונים אחד מהשני, שרוצים לבנות ביניהם קשרים של אהבה עד למצב שהבורא יתגלה ביניהם. ברגע שהבורא מתגלה בקשר שלהם, הם יכולים להתחיל לערוך ניסויים, ממש כמו במעבדה, לבדוק איך הם משפיעים לבורא אהבה ואיך הוא משפיע להם. זה התענוג הגדול ביותר שאנחנו יכולים לתת לבורא: שאנחנו מכירים אותו, לומדים אותו, מרגישים אותו וכך מגלים עד כמה הוא אוהב אותנו ועושה הכל רק לטובתנו.